Hankkeet

Ysit töihin yhdessä 4H:n kanssa

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Isojoen-Karijoen 4H yhdistys toiminta-alueella on  29 yhdeksäsluokkalaista vailla  työpaikkaa ensi kesänä. Pyrimme vielä tämän kevään aikana toteuttamaan Ajokortti työelämään-kurssin Isojoen koulukolmion ja Kristiinankaupungin Karijoen 9 luokkalaisille, mikäli epidemia antaa siihen mahdollisuuden.

Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus.

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: Maj-Britt Uusitalo sähköposti maippi.uusitalo@4h.fi

 

 

IDEAVERSTAS-HANKE  1.8.2021 - 31.1.2022

Syksyllä 2021 käynnistyy yhdistyksessämme Ideaverstas-hanke. Hankkeen päämääränä on tuottaa lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille laadukasta, mielekästä ja mukavaa tekemistä omalla kylällä ja omalla paikkakunnalla. Hankkeen avulla pohditaan oman paikkakunnan positiivisia puolia ja tuodaan kokemusta siitä, että nuori on arvostettu kuntalainen. Hakkeen tarkoituksena on antaa tietoisuus lapsien ja nuorien vaikutusmahdollisuuksista omassa kunnassa. 

Ennen kaikkea tavoitteena on lisätä iloa ja innostusta elämään. Tavoitteena on järjestää 4-6 nuorten valitsemaa ja nuorten itsensä ideoimaan projektia ensisijaisesti omalle kylälle. Projektin kautta on tavoitteena toiminnallisen oppimisen avulla saada uskoa omaan vaikuttamiseen ja oppia sosiaalista yhteisöllisyyttä. Ideaverstas hankkeen avulla pyritään aktivoimaan aikuisia toimimaan yhdessä lapsten ja nuorten kanssa. Projektit tuovat esiin omia ja yhteisön kykyjä, ja näin saadaan luotua omaan elinympäristöön jotain uutta. 

Hankkeella halutaan myös herätellä nuoria huomaamaan paikkakunnan metsien ja luonnon tarjoamista mahdollisuuksia. Metsä työllistää, on pohja matkailuelinkeinolle ja tajoaa Isojoella  sekä Karijoella monia mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa laadukkaasti. 

Lisätietoja hankkeesta Susanna Kellosalmi 0453597835